Potrebne su vam dobre pripreme?

 

Želite siguran prolaz i upis željenog fakulteta?

 

Javite nam se jer:


=> Nastavu izvode profesori upoznati s načinom  vrednovanja ispita državne  mature i upoznati sa sadržajem Ispitnih kataloga.
=> Rad je isključivo u malim grupama  prema ciljanom programu.

 

=> Početak priprema: ožujak 2024.
=> Završetak priprema:  krajem travnja ili početkom svibnja. 
=> Broj termina: 8 ( 1 termin = 2 h/120 min), 1 puta tjedno.

=> Termini nastave prilagođeni su školskim turnusima učenika.

 

=> Evidencija prisutnosti polaznika i  informiranje  roditelja o tome.


=> Plaćanje u 2 ili 3  mjesečne rate, ovisno o broju predmeta

(upisnina + 1 rata ili upisnina  + 2 rate)


=> Lokacija održavanja nastave:

Učilište Magistra, Rubetićeva 16
(Šalata, na vrhu Schlosserovih stuba, desno) 

POLITIKA I GOSPODARSTVO

              Pripreme za državnu maturu

gallery/pig1_png