Potrebne su vam dobre pripreme?

 

Želite siguran prolaz i upis željenog fakulteta?

 

Javite nam se jer:

 

=> Nastavu izvode profesori upoznati s načinom vrednovanja ispita Državne  mature i upoznati sa sadržajem Ispitnih kataloga.
=> Rad je isključivo u malim gruama  prema ciljanom programu.

 

=> Početak priprema:  veljača 2023.  

=> Završetak priprema:  krajem travnja ili početkom svibnja. 
=> Broj termina: 10 ( 1 termin = 2 h/120 min), 1 puta tjedno.

=> Termini nastave prilagođeni su školskim turnusima polaznika.

 

=> Evidencija prisutnosti polaznika i informiranje  roditelja o tome.


=> Plaćanje u 2 ili 3  mjesečne rate, ovisno o broju predmeta

(upisnina + 1 rata ili upisnina  + 2 rate)


=>  Lokacija održavanja nastave:

Učilište Magistra, Rubetićeva 16
(Šalata, na vrhu Schlosserovih stuba, desno) 

PSIHOLOGIJA

 Pripreme za Državnu maturu